FI / SV / EN

#pernatsi -kampanjen samlade in donationslöften värda

220309,20€


för ett mer jämställt, demokratiskt och mångfaldigt Finland!Sammanlagt 9 396 personer avgav donationslöfte via den här sidan och på Facebook delades sidan mer än 20 000 gånger. Donationslöftet var i medeltal 0,13€ per nazi.

Enligt polisens uppskattning deltog 180 nazister i Nordiska motståndsrörelsens (NMR) marsch och varje nazist som deltog drog in 1223,94 euro för ett gott ändamål.

Tack till alla som lovade donera! Du får snart instruktioner om donationen till den e-postadress du uppgav. I e-postmeddelandet har vi samlat förslag på organisationer som utför viktigt arbete och som har ett insamlingstillstånd som är i kraft.

Du kan välja någon av de organisationer som finns på listan eller någon annan organisation som kan ta emot penningdonationer och som främjar jämställdhet, mänskliga rättigheter och mångfald i Finland.

Förhoppningsvis behöver vi inte om 364 dagar när Finland fyller 100 år protestera mot högerextrema marscher på det här sättet.

Vad är det frågan om?

På Finlands 99:e självständighetsdag 6.12.2016 förväntades ett större antal högerextrema demonstrationer än någonsin tidigare i Helsingfors.

Bland andra arrangerade den nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en marsch från Hagnäs till Kajsaniemi vars deltagare senare anslöt sig till 612-fackeltåget. NMR planerade även för första gången importera medlemmar från Sverige för att delta i marschen.

I september fick den finska avdelningen av NMR, Finlands motståndrörelse (SVL), stor synlighet då Jimi Karttunen dog på sjukhus efter att ha blivit misshandlad av en SVL-medlem i samband med en SVL-demonstration vid järnvägsstationen i Helsingfors. Polisen misstänker att SVL-medlemmen gjort sig skyldig till grov misshandel och grovt dödsvållande.

Nazisterna i NRM och andra högerextrema grupper som arrangerar marscher på självständighetsdagen försöker lägga beslag på fosterländskhet och självständighetsdagen för sina egna odemokratiska syften.

För majoriteten av finländare innebär självständighet framför allt ett jämställt, demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Med hjälp av den här sidan kunde alla som motsätter sig fascister och högerextrema rörelser uttrycka sitt stöd för ett mer jämställt och mångfaldigt Finland.

Med hjälp av webbsidan pernatsi.fi samlades donationer in till organisationer som verkar i Finland för jämställdhet, mänskliga rättigheter och mångfald.

Kampanjen avsåg även uppmuntra högerextrema att stanna hemma, eftersom de genom att delta i marschen skulle bidra till att finansiera organisationer som stöder jämställdhet, mänskliga rättigheter och mångfald. Även små donationer har betydelse.

Den 7 december, efter att polisen har styrkt antalet personer som deltog i marschen, kommer pernatsi.fi att till alla som deltog skicka ett e-postmeddelande med den slutliga summan och en lista på organisationer som donationen kan riktas till. Den som gör donationen fattar det slutgiltiga beslutet om vilken organisation som får motta donationen. Webbplatsen pernatsi.fi samlar inte själv in några medel och inga pengar rör sig via sidan.

Alla de organisationer på listan utför långsiktigt och mångsidigt arbete för att främja ett Finland som är jämställt, jämlikt och pluralistiskt.

De som står bakom kampanjen har valt att vara anonyma eftersom de upplever att kampanjen kan utgöra en risk för deras säkerhet.


Kontakt:

lahjoituspernatsi@gmail.com